Κατόψεις Αιθουσών

Παρακάτω θα δείτε τις κατόψεις των αιθουσών για την SYSKEVASIA, PLASTICA, CHEM, ECOLINK & ειδική ενότητα HEALTHLAB.

Πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις κατόψεις των αιθουσών.